Det är religiösa friskolor som är problemet

Efter att en skola i Vällingby blivit uppmärksammad för att de har könsuppdelade idrottslektioner har debatten varit livlig. Skolinspektionen konstaterar att könsuppdelad skolidrott kan vara motiverat och om det finns ett bra värdegrundsarbete i övrigt så strider det inte mot skollag och läroplan. Jag är beredd att hålla med skolinspektionen. Läs mer…

Vi säger nej till tidigare betyg

Har bloggat lite på Stockholmsvänstern: Gårdagens Utbildningsnämnd tog ställning till Regeringens och Alliansens försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Den röd-grön-rosa majoriteten sa nej till att Stockholm ska vara en del i en sådan försöksverksamhet och därmed nej till tidigare betyg.  När Alliansen, under deras regeringstid, skickade ut förslaget om Läs mer…

Problemet är inte elevernas inflytande utan Liberalernas skolpolitik

Igår rapporterade skolvärlden om hur Liberalerna gick ut och vill begränsa elevernas inflytande. Det är skamligt att Liberalerna försöker lägga ansvaret för den egna misslyckade skolpolitiken och marknadsexperimentet som de utsatt skolan för på eleverna. Skriver om detta i en kort debattartikel som skolvärlden valt att publicera här: http://skolvarlden.se/artiklar/det-ar-inte-elevernas-inflytande-som-ar-problemet

Skolvalet leder till mer segregation

Grön Ungdom skriver tillsammans med Friskolornas Riksförbund i Dagens Samhälle om påtvingad valfrihet i skolan. De ger en skev verklighetsbild och skriver som om skolvalet inte har segregerade effekter. De skriver om oss skoldebattörer som försöker påtala de problem som skolval och segregation medför. Därför känns det nödvändigt att ge Läs mer…

Stefan Löfven, skäms du inte?

Just nu bygger ditt Europa faktiska murar, på Köpenhamns flygplats sätts det upp stängsel mellan spåren. Detta beror enbart på den politik som din regering för. Detta är så långt ifrån dina ord på medborgarplatsen eller intentionen i din regeringsförklaring. Skäms du inte? Att anamma Sverigedemokraternas världsbild, att så desperat Läs mer…

Beslut om Slussen den 28 september

Min mejlkorg, facebookflöde och SvD fylls just nu av öppna brev till oss kommunfullmäktigeledamöter angående den reviderade genomförandeplan vi ska fatta beslut om den 28 september. Inga-Britt Ahlenius skriver i SvD: ”Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen”. Detta är Läs mer…