Nu i helgen har Lärarnas Riksförbund kongress och jag är med på min andra kongress som delegat från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening. Jag är djupt imponerad av de förberedelser med motioner och diskussioner som studerandeföreningens delegation lagt ner för att bidra till kongressen och beslutsfattandet.

Nu under lördagen togs två beslut som är väldigt viktiga för svensk skola. Det första är att kongressen helt underkände det fria skolvalet och det valfrihetssystem som finns idag. Det är uppenbart att det fria skolvalet leder till en ökad segregation som inte gynnar någon. Förbundet vill istället se en ny hållbar modell för valmöjligheter inom ramen för en nationell likvärdig kunskapsskola. Det är avgörande att vi nu skyndsamt tar fram hur en sådan modell ser ut och här behöver många aktörer bidra.

Det andra viktiga beslutet var att kongressen ställde sig bakom motioner från LR Stud och LR Stockholm om att verka för att aktie- och riskkapitalbolag inte ska få driva skolor. Tidigare har förbundets ordförande tagit avstånd från vinstuttag och menar att allt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppkommit. Men kongressen vill vara tydligare; Dessa juridiska personer, som har som främsta ändamål att tillvarata sina ägares ekonomiska intressen, är inte lämpliga att driva skola. I debatten var det väldigt modiga personer från stora skolkoncerner som berättade hur vinstintresset och driftsformerna leder helt fel.

Så Sveriges, lärare, studie- och yrkesvägledare och motsvarande studenter har nu verkligen gjort två saker tydliga, de anser, att segregationen i skolan ska bekämpas med en förändrad modell av skolvalet samt att rovdriften i skolan ska bekämpas med att aktie- och riskkapitalbolag är olämpliga som driftsformer då den ekonomiska drivkraften och viljan till vinstuttag inte har i skolan att göra.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *