Om Freddy

Vem är jag?
Född 1987 på Södersjukhuset, uppvuxen i Strängnäs och skolad på Södra Latins Gymnasium där jag gick naturvetenskaplig linje.
2007 började jag på teknisk fysik på KTH, men efter två år kom jag på att det är lärare jag vill bli så jag bytte till KTH:s Civilingenjör- och lärarprogram.
Just nu har jag studieuppehåll och undervisar heltid på Viktor Rydberg Gymnasium vid Odenplan.
Jag är en social kille i mina bästa år som älskar matematik, mina vänner, teater, musikal och brädspel.

Varför engagerar jag mig politiskt?
Jag vill förändra världen, den behöver bli rättvis, jämlik och hållbar. Det är också därför jag engagerar mig i Vänsterpartiet som är ett socialistiskt och feministiskt parti på en ekologisk grund.

Vilka är mina tre viktigaste politiska områden?
1. Skolan – Eftersom jag är lärare ligger skolan mig varmt om hjärtat och då framförallt att vi får en likvärdig skola som tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar. För mig är det självklart att det är genom skolan vi kan bryta samhällets största hot som antifeminismen, rasismen och klassamhället.

2. Demokrati – Vi lever i en demokrati och detta tas för givet, trots att jag inte upplevt något annat kan jag ändå se de farliga tendenser som idag präglar vårt samhälle. Vi flyttar makt från medborgare till kapitalet och makteliten. Vidare anser jag att utförsäljningar av gemensam egendom, privatiseringar av det offentliga och mer makt till EU är förändringar som alla hotar demokratin.

3. Stoppa vinster i välfärden – Jag har på nära håll sett hur skadligt vinster i välfärden är för skolan. Det är så tydligt att en av de viktigaste frågorna idag ur demokrati- och jämställdhetssynpunkt är att stoppa vinsterna i välfärden, det slår hårt mot de kvinnodominerade yrkena i det offentliga, med lägre löner och sämre arbetsvillkor som följd.

Kontakt

Mejl: freddy.grip@vansterpartiet.se

Tel: 073 – 590 48 68

Twitter: @freddygrip
Instagram: @freddygrip

Jag är invald till Kommunfullmäktige i Stockholms Stad och ersättare till Riksdagen. Mina viktigaste frågor är skolan, demokrati och att stoppa vinsterna i välfärden.