Ikväll fattade vi i kommunfullmäktige beslut om en social investeringsfond för Stockholm. I samband med det anförda jag följande: 

Tack Fru ordförande.

Ledamöter och åhörare.

Ikväll ska vi besluta om riktlinjerna för en social investeringsfond i Stockholm.

Vi har under lång tid och särskilt under åren med borgerligt styre sett ett Stockholm som glider isär. Vi har nu en rödgrönrosa majoritet i Stockholm som prioriterar jämlikhet och rättvisa.  En majoritet som utöver den verksamhet och det arbete för jämlikhet som stadens förvaltningar redan gör vill göra kraftiga investeringar för att göra Stockholm bättre för alla. Vi vet att jämlika samhällen är bättre sammhällen.  

Vi har redan satt igång arbetet med en social hållbarhetskommission som kommer komma med ovärderliga insikter och förslag på åtgärder. Detta arbete bygger på vetenskaplig grund och görs i nära samarbete med forskare och experter på de olika verksamhetsområdena. Vi kommer på samma sätt låta arbetet med den sociala investeringsfonden bygga på kunskap.

Vi har skött stadens finanser så väl att vi nu möjligheten att starta en fond med 300 viktiga miljoner som kommer kunna premiera nya insatser, långsiktiga insatser, förebyggande åtgärdat. Förebyggande åtgärder som har förmågan att minska de stora ekonomiska och sociala kostnader som ojämlikheten faktiskt innebär såväl för individen som staden i sin helhet.

En viktig del i att öka jämlikheten och minska skillnaderna i Stockholm är skolan.  Fonden ger bland annat möjlighet till nytänkande och nya samarbeten mellan utbildningsförvaltningen och andra förvaltningar. Detta är viktigt! varje år lämnar nämligen omkring 800 barn grundskolan utan behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. Detta är 11% av våra nior. Ett verkligt misslyckande! Denna andel har legat mellan 10-12 procent under större delen av 2000-talet så vi behöver uppenbarligen göra mer än det vi redan gör idag! Den sociala investeringsfonden kan vara ett ytterligare verktyg för att kunna göra mer så alla Stockholms nior klarar grundskolan och får med sig nyckeln till gymnasieskolan.

Som Vänsterpartist är jag därför otroligt stolt att ikväll yrka bifall för kommunstyrelsens förslag och därigenom en social investeringsfond för Stockholms stad. 

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *