Har bloggat lite på Stockholmsvänstern:

Gårdagens Utbildningsnämnd tog ställning till Regeringens och Alliansens försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Den röd-grön-rosa majoriteten sa nej till att Stockholm ska vara en del i en sådan försöksverksamhet och därmed nej till tidigare betyg. 

När Alliansen, under deras regeringstid, skickade ut förslaget om betyg från åk 4 så sade 34 av 44 remissinstanser blankt nej. Bland de främsta argumenten var att betyg från åk 6 inte ens utvärderats, så det vore direkt olämpligt att sänka åldern ytterligare.

En utvärdering av betyg i lägre årskurser från 2014 visar att det funnits en negativ effekt av betyg i åk 6 för resultaten i åk 7 för elever med lägre kognitiv förmåga. Det finns alltså en risk att redan de tidiga betygen i åk 6 kan vara kontraproduktiva. Att då föreslå ytterligare en sänkt ålder är bara huvudlöst.

Detta tycker dock inte oppositionen i Stadshuset. De vidhåller att det är en bra idé. Det är olyckligt att oppositionen för fram förslag som helt saknar vetenskaplig grund. Visst är det klart att politiken ska vägledas av ideologiska överväganden men när den samlade forskningen är så tydlig är det kanske dags att omvärdera.

Behövs inte bedömning i skolan? Jo självklart! Men vi i den röd-grön-rosa majoriteten ser hellre att lärare och elever jobbar med formativ bedömning som till skillnad från de summativa betygen har en förmåga att utveckla och fördjupa elevernas lärande.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och så också skolpolitiken.

Kategorier: Politik

2 kommentarer

Bengt · 19 augusti, 2016 kl. 19:30

Tidiga betyg ger tydliga signaler och incitament till de som behöver det största stödet i skolan! De elever som inte får det hemma MÅSTE får det i skolan !

    Freddy · 20 augusti, 2016 kl. 10:31

    Hej Bengt!
    Tack för din kommentar men enligt den nationella och internationella forskningen kring tidiga betyg så kan inga kopplingar mellan tidiga betyg och bättre resultat göras. Om du läst i inlägget så finns det till och med studier som visar att betyg i åk 6 har en negativ effekt på resultaten i åk 7 för svagare elever. Så tråkigt att du precis som Alliansen bygger dina åsikter på tyckande helt utan vetenskaplig grund.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *