Min mejlkorg, facebookflöde och SvD fylls just nu av öppna brev till oss kommunfullmäktigeledamöter angående den reviderade genomförandeplan vi ska fatta beslut om den 28 september. Inga-Britt Ahlenius skriver i SvD:

”Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen”.

Detta är inte sant och det är viktigt att vi har en konstruktiv, sanningsenlig och nyanserad debatt kring frågan om Slussen.

Det jag och mina 100 kommunfullmäktigekollegor ska fatta beslut om den 28 september är huruvida vi ska ha Nya Slussen precis som Alliansen skrivit fram det eller med de förändringar som den nya röd-grön-rosa majoriteten förhandlat fram. Jag förstår upprördheten som finns med Nya Slussen som borgarna skrivit fram det. Det är ett förslag där biltrafik och kommersiella ytor fått alldeles för stor plats, där tillgänglighet satts på undantag och framtidens trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik fått för lite utrymme.

Jag delar den upprördheten, de röd-gröna partierna delar den upprördheten och därför var vi redan innan valet överens om att vid valvinst skyndsamt tillsätta en expertgrupp som på allvar tog tag i bristerna och föreslå lösningar. Detta har nu gjorts och den nya majoriteten lägger fram en revidering av förslaget där bland annat gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras, där gestaltningen får ökad prioritet och där de offentliga utrymmena tar plats på de kommersiellas bekostnad.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och jag är stolt över att vara med i en progressiv politisk kraft som ser den politiska potentialen i att förändra och förbättra förslaget till Nya Slussen. En majoritet av stockholmarna vill bygga ett nytt Slussen och inte bevara den gamla biltrafikcentrerade lösningen. Den 28 september röstar vi om Nya Slussen eller Ny-Nya Slussen och jag kommer definitivt rösta för det senare.

Kategorier: Politik

8 kommentarer

Jan Ohlin · 24 september, 2015 kl. 18:07

Vilket dravel, ursäkta. Vänsterpartiet ska medverka till att genomföra Sten Nordins prestigprojekt, som inte ens har kvar de kvaliteter som det valdes för, spännande arkitektur bla bl bla. Nästan allt som kännetecknade förslaget har strukits och skurits ner. Kvar är bara stommen, en dålig trafiklösning utan finansiering och dessutom utan bussterminal. Det borde vara särskilt oroande för V, för de kunde ha fällt förslaget genom att hålla ihop med S och MP som sade nej. Istället sade V nej till Nya Slussen, men JA till busterminalen, vilket spräckte enigheten. Sedan underkändes bussterminalen, av många skäl. Ingen vet faktiskt om den någonsin blir av. Vad återstår? Ett stort hål i plånboken, och en trafikstockning i decennier.

  Freddy · 24 september, 2015 kl. 21:30

  Jag önskar fortsatt att vi har en nyanserad och konstruktiv diskussion att du då kallar min text för dravel är beklaglig men får stå för dig. Den nya detaljplanen drevs igenom och är nu vår verklighet. De reservationer vi hade mot nya slussen sammanfaller mycket väl med de expertgruppen kritiserade och som nu förbättras. Det handlar om siktlinjer, säkerhet, prioritet för gång-, cykel och kollektivtrafik med mera. Förslaget är inte utan finansiering utan vi är istället mer transparenta och visar vad projektet faktiskt kostar. Bussterminalen fälldes i domstol på grund av formalia, vilket är synd då jag gärna hade sett att säkerheten prövats. Arbetet med terminalen går vidare. Du frågar dig vad som återstår. Jo idogt politiskt arbete att göra nya slussen så bra som möjligt till en rimlig kostnad. Ett Slussen som kan hålla i minst 100 år och som tar sikte mot framtidens trafikslag och inte bilen.

   Lage Bergström · 25 september, 2015 kl. 00:27

   Freddy,
   tyvärr är det så att stadens ekonomi kommer att dräneras under många år för att genomföra det här presigeprojektet. En bordläggning på måndag vore det enda rätta. Det här beslutet handlar inte om några justeringar i planen, utan om att höja budgettaket med 50 % till 12,1 miljarder. Med öppna ögon för att det troligen blir betydligt dyrare.

   Läs också vad samfundet S:t Erik skriver i dag. De förordar ett omtag så att det blir mer hållbara lösningar för framtiden.

   http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2011/12/Slussenprojektet-öppet-brev-till-KF-150924.pdf

   ” Sammantaget ger detta fundamentalt förändrade förutsättningar för hela Slussenprojektet!
   Agera nu för att möjliggöra en långsiktigt hållbar lösning! Vi inser att det är bråttom. Det är angeläget att snabbt hantera översvämningsriskerna i snittet mellan Mälaren och Saltsjön. Nacka- och Värmdöborna behöver omgående få en attraktivare kollektivtrafik.
   Miljön i Slussen måste förbättras. De tekniska konstruktionerna behöver förstärkas.
   Därför uppmanar vi alla berörda att snabbt förbättra situationen, exempelvis genom att
   • utvidga Södertälje kanal på ett sätt som ger möjligheter att öka utflödet av vatten från Mälaren.
   • utveckla fler direkta bussförbindelser till och från Nacka – Värmdö
   • rusta upp miljön och underlätta för Nacka- Värmdöbor och andra trafikanter att ta sig fram i dagens Slussen
   • göra nödvändiga reparationer av dagens konstruktioner
   Detta ger inte bara snabba resultat. Det ger också rådrum för att seriöst kunna pröva möjligheterna att gräva ned tunnelbanan vid Gamla Stan och Slussen i samband med utbyggnaden av nya linjer mot Nacka och Söderort, förnya bussystemet, prioritera gående och cyklister, ge plats för fler båtresenärer samt att kraftigt minska biltrafiken genom Gamla Stan och Slussen.”

   Om du tar det på rätt sätt så får jag associationen av din devis ”Inte till Salu”… Givetvis, eftersom du redan sålt ut dig och staden till Skanska. Det här kommer att vara en kvarnsten de kommande valrörelserna.

   Och sedan en fråga jag vill ha svar på:

   Hur tänker ni lösa problemet med bussterminal för Nacka- och Värmdöbor? Med stor sannolikhet kommer det inte kunna bli en terminal i Katarinaberget. Dels på grund av att säkerheten inte har visat sig möjlig att lösa, dels på grund av att staden inte äger hela berget.

   Med vänliga hälsningar

   Lage

    Freddy · 25 september, 2015 kl. 15:13

    Expertgruppen framhöll det brådskande i projektet, därför är det inte rimligt att riva upp detaljplanen och göra en ny planprocess. Arbetet behöver komma igång och då kommer (V)i att kämpa hårt för att styra om projektet mot det som (V)i tycker är prioriterat, som siktlinjer, offentliga ytor, gång-, cykel- och kollektivtrafik.
    Säkerheten för bussterminalen har inte prövats. Jag hoppas på en terminal i berget, annars finns andra alternativ.

     Lage Bergström · 25 september, 2015 kl. 15:37

     Freddy,

     du har verkligen inte läst och förstått. Det ni gör nu är just att vänta på en ny planprocess!! Som ni inte vet om den kan gå igenom. Ni kan stå med en halvbyggd Slussen, utan vare sig Saltsjöbana, Bussterminal eller förbindelse till Gamla Stan från Stadsgården/Söder mälarstrand. Det är rena hasarden med miljardinvesteringar.

     Läs noga vad Gösta Blücher skriver. Det går alldeles utmärkt att påbörja en renovering omgående, till bråkdelen av kostnaden, utan trafiksavstängningar, som blir bättre funktionellt för busstrafik och annan trafik. Och som blir färdig FÖRE ”Nya Slussen”!!!

     http://sthlmslussen.se/dokument/Renovera_Slussen_PM.pdf

     http://sthlmslussen.se/dokument/PM_om_genomforande_nollalternativ_Slussen.pdf

     Den nuvarande planen kan mycket väl kosta det dubbla eller tredubbla i slutänden. Jämför Hallandsåsen och Nya Karolinska. Alla varningsklockor ringer. Nu måste ni fatta kloka beslut!

     Freddy · 25 september, 2015 kl. 17:01

     Lage, det är tyvärr du som inte förstått. På måndag röstar vi ja eller nej till de rödgrönrosa förbättringarna av Nya Slussen. Om vi inte tar förändringarna så kommer Slussen bli precis som Alliansen föreslagit. Det är det som ligger på bordet. Det finns en antagen detaljplan, att riva upp den är inte aktuellt på måndag och enligt flera bedömare inte aktuellt alls. En ny planprocess skulle ta för lång tid. På måndag röstar jag ja till de föreslagna förbättringar för jag vill inte ha Slussen som Alliansen föreslagit.

Jan · 25 september, 2015 kl. 01:14

Hej, tack för svar!

Även om vi håller en god och konstruktiv ton kommer ditt blogginlägg tyvärr inte att bli annat än vad det var från början.

Du har god hand med retoriken, men problemen kvarstår i praktiken. Vänstern ska nu genomföra Alliansens projekt, och bidrar därigenom till att åderlåta stadens finanser för många år framåt för ett onödigt skrytbygge med stora problem.

Hur många sjuksyrror, dagispersonal, skollärare och skottade trottoarer vi går miste om tack vare detta går knappt att föreställa sig.

Läs allt på sthlmslussen.se så kan vi gärna resonera vidare sedan.

Med vänliga hälsningar
Jan

  Freddy · 25 september, 2015 kl. 15:19

  Jag beklagar att Alliansen (van)styrt Stockholm och landet under 8 år. Att de pressade igenom en detaljplan och ett projekt med så stora brister är djupt beklagligt. Därför gör vi allt för att göra situationen så bra som möjlig. Vi gör konstruktiva förbättringar utifrån expertgruppens rapport. Jag har respekt för att du har en annan uppfattning av situationen. Jag gör bedömningen att Slussen inte kan vänta på en ny planprocess och att en renovering inte är möjlig, det skulle i praktiken vara en rivning och återuppbyggnad och det finns det inte en opinion för. Därför kommer jag fortsätta arbeta för ett bättre nya Slussen.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *