Skamligt av barnminister Åsa Regnér

Igår skrev Göteborgsposten om att barnminister Åsa Regnér inte vill att EU-migranters barn ska gå i skolan i Sverige. Detta bryter mot FN:s barnkonvention och är skamligt av en Socialdemokratisk minister. Vad Åsa Regnér vill uppnå med budskapet vill jag helst inte spekulera i men barnens bästa är det i alla fall inte. Idag agerar kommuner väldigt olika Umeå och Göteborg är föredömen och erbjuder skola åt de barn som uppehåller sig i Sverige. Stockholm Läs mer…

Till SL

Angående rasistisk och kränkande reklam i tunnelbanan  Tunnelbanestationen Östermalmstorg är täckt av rasistiska myter och lögner som riskerar att avhumanisera romer och EU-migranter och förvärra deras redan utsatta situation i Stockholm. Min korta fråga är: Hur kommer det sig att ni tillåter budskap som i det närmaste är identisk med nazisternas i Tyskland 1933? Ni kan gärna bespara mig ett lika ihåligt svar som ni uppgivit i medierna under dagen utan direkt förklara hur dessa Läs mer…

Orimliga kostnader för lärarvikarier

Idag rapporterar SVT om bemanningsföretag som skär guld med täljkniv genom att hyra ut lärare för kort oförutsedd frånvaro på skolorna. Stora resurser som skulle kunna ge eleverna mycket mer om de användes bättre. Eleverna har rätt till sin undervisningstid med behöriga lärare. Att lektioner ställs in eller att eleverna får arbeta på egen hand om en lärare är borta är aldrig acceptabelt. Men organiseringen av hur vikarier sätts in får inte ta resurser från Läs mer…

Glädjande tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen

Skolan är ett nationellt ansvar där alla elever ska ha samma chans och möjlighet att få den biljett in i vuxenvärlden, som en god utbildning är. 90-talets skolreformer har på många sätt samverkat för att förvägra många elever den biljetten. Idag har vi en starkt segregerad skola med stora brister i likvärdighet. Mycket måste göras och därför är de tillägg till Skolkostandsutredningen som regeringen presenterade igår glädjande. En gemensam kö för fristående och kommunala grundskolor. Läs mer…

Nominering till ny distriktsordförande i Storstockholm

Den 11 april 2010 gick jag med i Vänsterpartiet. Jag gjorde det för jag tror på ett socialistiskt samhälle på feministisk och ekologiskt grund. Jag gjorde det för att jag vill vara med och förändra. I valet 2014 fick jag förtroendet att pryda partiets valsedlar och väljarnas förtroende att ta plats i Stockholms stadshus. Partikamrater och min partiföreningen har nu valt att nominera mig till ny distriktsordförande för Vänsterpartiet Storstockholm. Jag har valt att acceptera; Läs mer…

Den mest ekonomiskt ojämlika fördelningen i modern tid

Den ekonomiska makteliten i Sverige har idag en genomsnittlig inkomst som motsvarar 50 industriarbetares. Detta bygger klassklyftor och riskerar att slita isär vårt samhälle. Vi har kommit över de toppnivåer som fanns innan finanskrisen 2008, vi lever alltså i den mest ekonomiskt ojämlika fördelningen i modern tid. Igår presenterade LO sin rapport av maktelitens inkomster. En viktig granskning som ger tydliga signaler hur ekonomiskt ojämlikt vårt samhälle är. Ett jämlikare samhälle är ett bättre samhälle för Läs mer…

Academedias girighet och ögontjäneri

Vi i den nya majoriteten i Stockholm Stad är stolta över att ha kunnat finansiera det löfte staden givit lärarna på 2 procent mer i löneökning utöver lönerevisionen. Det är 100 miljoner som betalas ut till skolorna för att gå till ökad lön för lärare. Men lärarna på friskolor kan inte vara säkra på att det kommer få ökad lön och idag rapporterade SVT att lärarna inom koncernen Academedia får räkna med att pengarna går Läs mer…

Betyg från årskurs 4- ett politiskt slagträ

Idag presenterar regeringen tillsammans med allianspartierna en kompromiss om betygen. Där ska en försöksverksamhet med som mest 100 skolor prova om tidiga betyg är något att ha. Detta för att regeringen ska slippa få ett beslut från riksdagen där den tillkännager att betygsåldern ska sänkas. Är detta en bra kompromiss? Nej självklart inte. När förslaget om tidigare betygsålder gick ut på remiss så var 34 av 44 remissinstanser emot. Lärarfacken, Skolverket, akademin med flera ansåg Läs mer…

Vänsterpartiet kräver mer än en till reserverad månad för vardera föräldern

En individualisering av föräldraförsäkringen är en av de viktigaste reformerna på jämställdhetsområdet. Först när alla föräldrar förutsätts ta lika stort ansvar för sina barn kommer arbetsmarknaden behandla alla föräldrar som en lika självklar del. Vi kommer kunna minska löneskillnader och minska den diskriminering som idag sker på grund av det icke jämställda uttaget. Barnen kommer få utveckla sin relation till samtliga föräldrar och vi kommer antagligen bli bättre på att fördela ansvaret för hemmet. Regeringen Läs mer…

Vem ska betala för lärarna?

Idag blev jag inbjuden till en konferens om lärarlöner som Lärarnas Riksförbunds föreningar i länet arrangerade. Temat på dagen var ”Vem ska betala för lärarna?”. En mycket legitim och intressant fråga. Sist på dagen var vi politiker inbjudna och först fick vi sitta i mindre grupper och diskutera och passet avslutades sedan med en traditionell paneldebatt. Under debatten blev det som vanligt en politisk enighet om vikten av lärarnas arbete, deras betydelse och att lärare Läs mer…