Idag presenterar regeringen tillsammans med allianspartierna en kompromiss om betygen. Där ska en försöksverksamhet med som mest 100 skolor prova om tidiga betyg är något att ha. Detta för att regeringen ska slippa få ett beslut från riksdagen där den tillkännager att betygsåldern ska sänkas.

Är detta en bra kompromiss? Nej självklart inte. När förslaget om tidigare betygsålder gick ut på remiss så var 34 av 44 remissinstanser emot. Lärarfacken, Skolverket, akademin med flera ansåg inte detta vara ett bra förslag. I Vetenskapsrådets rapport ”Forskning och skola i samverkan” slår forskarna fast att yngre och lågpresterande elever påverkas negativt av betyg. Alltså tidigare betyg är en dålig idé.

Betygsåldern sänktes av Alliansregeringen till årskurs 6. Denna reform har inte utvärderats eller knappt hunnit landa innan nästa steg kommer. Att bedriva skolpolitik på detta hafsiga och ogenomtänkta sätt är djupt beklagligt. På den presskonferens som hölls idag menade Björklund att ingen ifrågasätter betyg från åk 6. Då borde Björklund öppna ögon och öron och lyssna på professionen och forskningen.

Men det är bara en frivillig försöksverksamhet, är det så farligt? Ja, för det första är det skamligt att använda elever som försökskaniner och brickor i ett politiskt maktspel. För det andra om vi ska ta vara på resultatet och utvärdera försöket så är det dåligt att ha en så liten urvalsgrupp som bygger på frivillighet. Dessutom samtidigt som vi gör andra insatser. Är det något som en lär sig tidigt i vetenskapliga sammanhang är det att dels att försöka isolera en variabel och dels att vara noga mer urvalet. Det är alltså en dåligt utformad försöksverksamhet.

Den enda som ska vara glad idag är Jan Björklund, han har trots ett katastrofval, folkpartiets näst sämsta i modern tid, fortsatt inflytande över skolpolitiken. Han slipper risken att efter all uppmärksamhet och forskningsresultat kring betygsfrågan stå ensam med förslaget om tidigare betyg. Själv lider jag med de elever och lärare som får fortsätta agera försöksdjur för att skolpolitiken är politiskt slagträ i Sverige.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *