Skolan är ett nationellt ansvar där alla elever ska ha samma chans och möjlighet att få den biljett in i vuxenvärlden, som en god utbildning är. 90-talets skolreformer har på många sätt samverkat för att förvägra många elever den biljetten. Idag har vi en starkt segregerad skola med stora brister i likvärdighet. Mycket måste göras och därför är de tillägg till Skolkostandsutredningen som regeringen presenterade igår glädjande.

En gemensam kö för fristående och kommunala grundskolor. Blotta tanken på att elever väljs bort är skrämmande. I den skolmarknad som vuxit fram har vi dock sett exempel på att elever med särskilda behov har valts bort av skolor på grund av kostnadsskäl. Helt förkastligt. Vi måste kunna lita på att alla behöriga sökanden behandlas lika och att alla elever har tillgång till en god utbildning. Ett första steg i det är att ha en gemensam kö för kommunen och de fristående grundskolorna. Vidare behöver det fria skolvalet ses över så vi kan vända utvecklingen och minska skolsegregationen, detta finns tyvärr inte med i utredningen men Vänsterpartiet tycker det självklara är att eleven går i den närmaste skolan och att den är bra.

Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nyetablering av skolor. Ingen är betjänt av en överetablering av skolor. Vi måste se skolan som det nationella intresse det är där alla aktörer är med och samverkar, inte konkurrerar. När jag samtalade med företrädare för de ideella skolaktörerna så hade de samma vision, att vara med i arbetet mot en skola för alla. De ideella skolorna är inte rädda för verken begränsningar av det fria skolvalet eller att kommunerna ges ett avgörande inflytande över nyetableringar. Hotade känner sig dock de riskkapitalbolag som ser en oro över sina framtida vinster. Det finns absolut en möjlighet att kommuner kommer premiera non-profit aktörer i skolan, ett val som går i linje med hur svenska folket vill ha sin välfärd. Vi behöver ta ett helhetsgrepp om skolan och då behöver kommunen ges ett avgörande inflytande och vinsterna i skolan måste bort. Elevernas utbildning är inte till salu.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *