Idag rapporterar SVT om bemanningsföretag som skär guld med täljkniv genom att hyra ut lärare för kort oförutsedd frånvaro på skolorna. Stora resurser som skulle kunna ge eleverna mycket mer om de användes bättre.

Eleverna har rätt till sin undervisningstid med behöriga lärare. Att lektioner ställs in eller att eleverna får arbeta på egen hand om en lärare är borta är aldrig acceptabelt. Men organiseringen av hur vikarier sätts in får inte ta resurser från eleverna, användas ineffektivt eller stoppas i privata fickor.

Förra året betalade staden 74 miljoner för lärarvikarier från bemanningsföretag, en kostnad som nästan fördubblats på bara två år. 74 miljoner, det skulle räcka till att heltidsanställda omkring 150 lärare. Dessa lärare skulle kunna vara ute på skolorna och åka mellan skolor för att täcka upp kort oförutsedd frånvaro. När det inte finns behov att fylla så finns det fler lärare på skolan som kan hjälpa eleverna.

Bemanningsföretagen gör stora vinster. Bara lärarförmedlarna har mellan 2009 och 2013 gett 8 miljoner i vinst till sin ensamma ägare och VD. Jag förstår faktiskt inte att hon anser att hon kan bidra till eleverna mer än vad 4 lärare kan göra. För vinsten skulle faktiskt räcka till 4 lärare som skulle jobbat heltid med elevernas kunskapsutveckling.

Vidare kan vi med högre personaltäthet och bättre arbetsmiljö bidra till att sjukskrivningarna från stress går ner. Detta gör behovet av vikarier mindre och lättare att lösa. Det ger en kontinuitet för eleverna och är att ta ansvar för deras utbildning.

Mötet mellan lärare och elev är det viktigaste i skolan. Därför ska vi alltid hitta de bästa sätten att möjliggöra det även vid kort oförutsedd frånvaro. Bemanningsföretag som gör stora vinster är en dålig lösning, elevernas utbildning är inte till salu. Att lägga pengarna på fler lärare och bättre villkor gör istället skolan starkare.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *