Igår på båten hem från skärgården och helgens midsommarfirande läste jag Peje Emilssons snyftartikel i Dagens Nyheter. Peje försöker skrämma väljarna med Vänsterpartiets politik. Till sin hjälp berättar Peje om sin egen skolgång med mobbing och sitt egets företags framgångar. Men låt oss ta en närmare titt på verkligheten bakom artikeln.

Det unika svenska skolsystemet.  Så är det, Sverige har nu ett extremt liberalt skolsystem som tillåter företag att tjäna pengar på elevers utbildning, den enda motsvarigheten i världen finner vi i Chile. Låt os inte blanda ihop vinster och valfrihet det är två olika frågor. Det är tråkigt att behöva konstatera att Peje är mest rädd för att förlora sin möjlighet att kapitalisera och plocka ut vinster från sina skolor. Skulle han vara den sociala entreprenör han försöker utge sig för att vara så skulle Peje för länge sedan ha organiserat sig i stiftelseform eller aktiebolag med vinstbegränsning.

Framgångssagan Kunskapsskolan. För att ett företag ska kunna göra stora vinster på utbildning behövs en stordrift och effektiviseringar ofta i form av lägre lärartäthet, avsaknaden av skolbibliotek, matsalar eller en ”pedagogisk idé” som oftast är en omskrivning av en situation där eleverna berövas sin möjlighet att som skollagen slår fast nå sin fulla potential. Peje skryter i artikeln om hur hans elever gick ut med ett betygsnitt över det nationella. Detta ska sättas i samband med de rapporter som slår fast att friskolor i större utsträckning sätter glädjebetyg. Kunskapsskolan i Spånga var en av de 11 skolor i Stockholm som satt högre betyg än vad eleverna presterade i det så kallade Stockholmsprovet. Jag önskar att Peje Emilsson hade mod att gå in i olika lärarrum i gymnasieskolor runt om i landet och höra vad lärarnas erfarenhet är av elevernas förberedelse om de gått Kunskapsskolan. Betygsinflationen blir en direkt effekt av det fria skolvalet då detta blir det främsta konkurrensmedlet.

Det fria skolvalet. Vinstkramarnas enda möjlighet är att försöka koppla ihop sina vinster med det fria skolvalet. Problemet är bara att vinst och valfrihet inte hänger ihop och ännu mer problematiskt är att valfriheten inte är en självklarhet om vi tror på en skola med ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ser tydligt hur segregationen i skolan växer. Segregation både vad gäller föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomiska faktorer men också vad gäller studiemotivation och utländsk bakgrund. Detta sammantaget skapar stora skillnader mellan skolor. Sverige har varit befriat från ett parallellskolesystem som många länder har där rika kan köpa sig en plats i privata skolor. Men vi håller på att skapa ett system där vi delar upp elever på för dem förödande sätt. Det fria skolvalet behöver begränsas för att vi ska ha en skola med mångfald och en skola som tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.

”För alla med barn och barnbarn i svenska skolor finns det anledning att ta sig en extra funderare i höstens val” – När Vänsterpartiet styr är elevers utbildning inte till salu.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *