Idag presenteras ytterligare PISA-resultat för skolan. Det handlar om problemlösning och även här presterar Sverige under snittet i OECD och sämst bland de nordiska länderna. Det har varit vår ursäkt till andra kunskapstapp att våra elever är bättre på just problemlösning och sätta kunskaperna i sitt sammanhang. Därför blir slaget i magen hårdare när resultaten presenteras.

Jag hoppades för ett litet ögonblick att detta var ett dåligt aprilskämt men tyvärr är enda skämtet i sammanhanget Jan Björklund som utbildningsminister. Forskaren Magnus Oskarsson som är lektor på Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige menar att det är de senaste tre årens förändringar som satt press och ökat stressen i skolan. Lärare och elever blir pressade av fler prov, mer betyg och en skolinspektion när det som efterfråga av professionen är tillit, uppvärdering och ökad autonomi.  Ansvarig för dessa förändringar är just Jan Björklund och Alliansregeringen, men trots att de haft makten i snart 8 år tar de fortfarande inget ansvar.

De senaste skolutspelen går i samma linje, utan stöd i forskning skyller Anders Borg på att det är för lite räkna i skolan, Björklund vill snart ha betyg från BB och Alliansen som helhet lägger sig dikt an till Socialdemokraterna som endast pratar om mindre klasser. Detta görs samtidigt som man skriker att skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Men visa det så, våga lyssna på regeringens egen utredning om kommunaliseringen till att börja med.

Men det finns ett alternativ. Vänsterpartiet vågar ta tag i de frågor som forskare pekar ut som orsaken till den ökande segregationen, minskande likvärdigheten och de sjunkande kunskapsresultaten. Det fria skolvalet, kommunaliseringen och friskolors etablering, de stora 90-talsreformerna är misslyckade och har tillsammans skapat en skola för marknaden och inte för eleverna. En situations som denna kräver politiskt mod och inget får anses vara en helig ko. Vi måste minska segregationen av studiemotivation och andra faktorer som det fria skolvalet skapar, vi måste öka likvärdigheten och höja lärarnas status, saker som kommunaliseringen raserat. Vi måste sätta stopp för vinsterna i välfärden som på skolområdet får skolföretag att prioritera pengar i fickan istället för lärare, skolbibliotek och specialpedagogiskt stöd. (Följ länkarna för källor).

Vänsterpartiets politik får stöd av professionerna o skolan. Skolporten.se presenterar idag en webbenkät som visar att Vänsterpartiet har störst stöd bland deras läsare som är verksamma inom förskola och skola. Valet den 14 september kommer vara avgörande för svensk skolas framtid och då måste Vänsterpartiet vara med och styra.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *