bildIdag tillträder jag officiellt som ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm stad. Ett förtroendeuppdrag jag ser fram emot att förvalta och använda för att göra Stockholm varmare, mer rättvist och hållbart.

Vänsterpartiet kommer tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ styra Stockholm i minst fyra år. Ett välbehövligt maktskifte efter att Alliansen använt staden som ett borgerligt experiment och skyltfönster i åtta långa år.  Det finns mycket att ta tag i, särskilt med bostadsbyggande, den starkt privatiserade hemtjänsten och så klart att vända resultaten i skolan.

Idag presenterar den nya majoriteten den politiska inriktningen som vi kommit överens om efter förhandlingar. Den innehåller på många områden, tack vara Vänsterpartiet, en progressiv socialistisk politik som kommer tjäna Stockholmarna väl. Överenskommelsen bygger på ett hållbart samhälle utifrån fyra viktiga perspektiv:

Ett socialt hållbart samhälle innebär att utvecklingen mot ett mer delat Stockholm ska vändas. För oss är en stad som håller samman ett grundläggande mål. Oavsett var du växer upp eller med vilka förutsättningar du börjar ditt liv ska du som stockholmare ha möjlighet att färdas väl genom livet. Då krävs en förskola som ger tid för varje barn och en jämlik skola som ger stöd till varje elev utifrån dess förutsättningar. Ett hållbart samhälle förutsätter också trygga jobb och tillgång till bostäder som alla har råd att hyra. Äldre ska kunna känna trygghet i att all omsorg drivs av ambitionen, och med förmågan, att ge en trygg ålderdom snarare än vinstintresse. Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämnt oavsett kön. Barns rättigheter ska stärkas. Social utsatthet ska bekämpas genom ökade insatser mot exempelvis hemlöshet.

 

Ett ekologiskt hållbart samhälle ger oss, och kommande generationer, förutsättningar att leva och utvecklas. Stockholm ska starta omställningen till att bli en hållbar stad genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Under kommande mandatperiod ska stads- och trafikplanering främja hållbar utveckling genom att cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energieffektivisering prioriteras. Ekologisk mat ska vara det naturliga valet i stadens verksamheter och barn ska garanteras en giftfri vardag

 

Ett ekonomiskt hållbart samhälle skapar grunden för att staden ska stå sig stark även i tider av yttre påfrestningar. Viktigast för att skapa en god ekonomi är att fler ges möjlighet till arbete istället för arbetslöshet och ibland till och med passivitet. Därför ska arbetslösa ungdomar alltid erbjudas jobb, utbildning eller praktik. Högre ambitioner för vuxen- och högskoleutbildning och bostadsbyggande är andra beståndsdelar i en politik för hållbar ekonomisk tillväxt. Fler hyresrätter och studentbostäder ska därför byggas. Staden ska hushålla med såväl skattebetalarnas pengar som ändliga naturresurser. Avknoppningar till underpriser ska inte förekomma och den ideologiskt drivna konkurrensutsättningen upphör. Den offentligt drivna verksamhetens ställning ska stärkas och investeringar prioriteras. Staden ska fortsatt ha en stark ekonomi.

 

Ett demokratiskt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering. Stockholm är en stad där människor med många olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar lever. I en tid då rasismen breder ut sig måste vi stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna. Staden ska höja ambitionsnivån för att alla, oavsett legal status, ska ges rättigheter och möjligheter som garanterar ett värdigt liv. Därför krävs att vi prioriterar sammanhållning istället för segregation, utjämnar resurser mellan de som har och inte har och att vi motverkar diskriminerande normer och strukturer på samhällets alla områden. Staden som arbetsgivare och stadens alla verksamheter ska ligga i framkant i frågor som handlar om jämställdhet och likabehandling. Vi ska arbeta för att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter bland medborgarna.

Nu kommer det bli stenhårda budgetförhandlingar men med ett starkt vänsterparti kommer vi kunna uppfylla vision om ett hållbart Stockholm.

Läs hela plattformen här

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *