Igår biföll kommunfullmäktige den rödgrönrosa budgeten. Den innehöll satsningar på hela Stockholm, på en stad som ska vara ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar. På utbildningsområdet presenteras en utbildningsmiljard som ska användas till att göra skolan mer jämlik. Debattblocket om skolan blev en hård kamp och jag gläds åt att Folkpartiet insett att det är en ny majoritet i stadshuset som vågar ta tag i skolans utmaningar. Jag blir omnämnd på Lotta Edholms blogg och tänkte bemöta henne nedan:

Vem bestämmer över skolan i Stockholm – S eller V? Det är rubriken på Lottas blogginlägg och jag kan konstatera att över skolan i Stockholm styr S, V, Mp och Fi i en stark majoritet där partierna har en god dialog och överlag en stor samsyn. På den andra sidan i Rådsalen sitter den forna Alliansen där Folkpartiet vällovligt pratar om satsningar till skolan men där budgeten har en del övrigt att önska. För att finansiera Folkpartiets satsningar tar de ut 400 miljoner mer från koncernen, det är olyckligt att bekosta löpande kostnader på det sättet eftersom de inte är en över tid säker finansiering, dessutom sparar Lotta 80 miljoner i administration, något som hon under 8 år som ansvarig bara låtit rinna ut ur stadens verksamhet. Vän av ordning undrar slutligen med vem Folkpartiet ska genomföra sin politik. Folkpartiet samlar 9 mandat av Kommunfullmäktiges 101 och i de övriga Allianspartierna återfinns inte alls samma satsningar på skolan.

Lotta Edholm och Folkpartiet noterar att Vänsterpartiet är emot vinstintresset och att skolan blivit en marknad med allt för många förlorare. För att bringa klarhet i Lottas inlägg så konstaterar jag att det fria skolvalet inte är en kommunal fråga utan en fråga för den nationella skolpolitiken. Det är ingen hemlighet att när föräldrarnas valfrihet står mot barnens behov av en likvärdig skola så väljer Vänsterpartiet barnens behov varje dag i veckan.

På kommunal nivå är vi överens om att det fria skolvalet just nu är svensk lag och vi är också överens om att de har stora segregerande effekter. Skolverket är tydligt, rektorerna är tydliga, skolforskningen är tydlig; skolval leder till ökad segregation och brist på likvärdighet. I talarstolen konstaterade jag att för Stockholm är även bostadssegregationen ett allvarligt hot, det betyder att vi måste göra mer än att bara sitta och vänta på en nationell begräsning av det fria skolvalet. Det är vi i den nya majoriteten beredd att göra, att motverka konsekvenserna av det fria skolvalet. Där är borgerligheten och Lotta Edholm svaret skyldig, vad är er strategi för minskad segregation? nu när det visade sig att skolvalet ökade segregationen och inte minskade den, vad har ni nu för förslag för att alla elever ska nå sin fulla potential som skollagen kräver?

Mitt uppdrag som skolpolitisk talesperson i Stockholms stadshus är igång på riktigt och jag kommer verka för att majoriteten prioriterar likvärdighet över vinst och valfrihet, jag är glad att det noterats av Lotta Edholm och P4 Stockholm.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *