Ingen kan väl ha undgått Visitas kampanj dubbelstöten. Här är det besöksnäringen som vill ha kvar den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta restaurangmomsen. Reformerna har gett få jobb och döms ut av ekonomer som till och med kallar de för subventioner till företagens vinster.

På samma sätt försöker nu Friskolornas Riksförbund med alla till buds stående medel värna det fria skolvalet och vinster för bolagen på skolområdet. Idag går de ut i ett pressmeddelande och sågar Socialdemokraternas förslag om att ge kommunerna veto till nya etableringar av friskolor.

Vilka är då Friskolornas Riksförbund? Jo de är en branschorganisation för fristående skolor men de har på senare tid helt fokuserat på att försvara den fria etableringsrätten, det fria skolvalet och skolornas rätt att göra vinster på svenska elever. De friskolor som ändå drivs av en tanke, stiftelser och kooperativ de har startat en egen branschorganisation som kallas idéburen skola.

Friskolornas Riksförbund har en kampanjsida, skolval.nu här samlar de röster och ”fakta”. I en diskussion på Facebook hänvisades jag just till denna faktasida och kan konstatera att det finns en del bilder från nöjdhetsundersökningar, resultat från PISA och betyg.

Däremot saknades en hel del fakta, som jag redogjort för tidigare, t ex att friskolor har lägre lärartäthet, lägre lärarbehörighet, det är åtta gånger så stor chans att en elev får specialpedagogiskt stöd i en kommunal gymnasieskola än en fristående. Friskolor väljer vinster istället för skolbibliotek. Friskolorna etablerar sig i större utsträckning i de socioekonomiska starka områden vilket direkt påverkar resultaten i PISA och friskolornas sätter i högre utsträckning glädjebetyg.

Mikaela Valtersson som är ordförande för friskolornas riksförbund och vice VD för kunskapsskolan en skolkoncern som ägs av kapitalisten Peje Emilsson. Mikaela framhöll de goda resultat som kunskapsskolan gör trots att de är vinstdrivande. Jag tog med mig kommentarerna in i lärarrummet på fikarasten, mina kollegor skrattade. Den allmänna uppfattningen bland de lärare jag mött är att eleverna från Kunskapsskolan kommer med stora kunskapsluckor. Eleverna  känner sig ledsna och de borde de vara, de har berövats sin utbildning för att kapitalet vill leka affär med skolan.

Lönestatistik för lärare upp till 24 år presenteras men inte hur omsättningen av lärare ser ut. Lärare används och bränner ut sig i de vinstdrivande friskolorna och sedan när de inte orkar så byter de jobb. Jag har en bekant som jobbade sitt första år på en stor skolkoncern. Hen hade 30 procent mer undervisning i tjänsten och jobbade 284 obetalda timmar under vårterminen, obetalt för att tiden inte räckte till men hen ville ändå göra ett bra jobb.

Det fria skolvalet och att friskolor ska få plocka ut skattepengar är klart en viktig fråga för kapitalet precis som restaurangmomsen och den lägre arbetsgivaravgiften för unga är, de är en förutsättning för deras vinster, det är massa pengar som står på spel.

Men vad vi borde göra är att stå upp för eleverna rätt till en god utbildning, alla elevers rätt att gå i en bra skola och inte behöva göra livsavgörande val som barn.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *