Idag går Svenskt Näringsliv genom Tobias Krantz och Fredric Skälstad och ”försvarar” valfriheten i skolan. Vi ska komma ihåg är att den valfrihet de egentligen vill ha kvar är företagens valfrihet att plocka ut valfri andel av skolpengen i vinst. På den andra sidan står professionerna i skolan och Vänsterpartiet som faktiskt menar att elevers utbildning är inte till salu.

Det hänvisas friskt i artikeln till Skolverket och den lilla forskning som finns kring friskolereformen, forskning som blivit kritiserad i metodval samt vars resultat inte pekar på annat än väldigt små positiva effekter på resultaten. Priset som vi betalar är en segregerad skola som har stora brister i likvärdighet och inte längre är kompensatorisk.

Skolverket håller inte med artikelförfattarna så sent som 2013 alltså året efter den rapport som hänvisas till i artikeln så skriver skolverket följande i sin Lägesbedömning 2013: ”Skolverkets bedömning är att likvärdigheten har försämrats. Skolvalsreformen har med stor sannolikhet bidragit till att skillnaderna mellan skolor har ökat.”

Det är även professionernas bild, SVT presenterade förra veckan en undersökning bland landets rektorer både i fristående och kommunala skolor. Kritiken mot skolvalet var mycket hård, två av tre rektorer anser att skolvalet måste begränsas för att en större blandning av elever skulle uppnås. De menar också att detta skulle leda till att fler elever når målen.

Det går att bryta segregationen i skolan. Genom att rita upptagningsområden kan vi bryta boendesegregationen och vi får aldrig acceptera en situation där vi har skolor som elever väljer bort, alla skolor ska vara bra skolor så alla elever får samma chans. Då måste vi begränsa skolvalet och få bort det privata vinstintresset.

Rektorerna är även här inne på Vänsterpartiets linje. 84 procent av rektorerna anser att det inte ska vara möjligt att plocka ut vinster ur skolan. Vänsterpartiet är i valet garanten för att elevernas resurser går just till elevernas utbildning och inte till fickan hos riskkapitalister.

Valet är en folkomröstning om vinster i välfärden och huruvida svensk skola ska byta riktning och återigen ta sitt kompensatoriska uppdrag på allvar. Alla elever har enligt lag rätt att nå sin fulla potential och då behöver vi en ny skolpolitik, landets rektorer är inne på samma linje som Vänsterpartiet, elevers utbildning är inte till salu.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *