Är det MER marknad skolan behöver? Det är i alla fall det alliansen tycks tro.

Idag presenterar vänsterpartiet Storstockholm rapporten Fler lärare istället för vinster i skolan.

Där framkommer det att de fristående skolorna har lägre lärartäthet i 22 av länets 26 kommuner. Detta resultat i kombination med den forskningsstudie som gjordes av Joachim Ramberg, doktorand i specialpedagogik på Stockholms universitet, som visar att det är åtta gånger större chans att elever i behov av särskilt stöd har tillgång till specialpedagogiska insatser i en kommunal gymnasieskola än på en fristående ger en bild av tillståndet i svensk skola.

Igår presenterade Sveriges Statsminister, utbildningsminister, näringsminister och socialminister gemensamt utspel på DN debatt.

Det stora förslaget är att betyg ska införas från årskurs fyra. I artikeln kan vi läsa: ”Betyget F, som står för underkänt, ska i mellanstadiet i stället uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven, för att markera bedömningens formativa karaktär.”
Formativ bedömning är en otroligt viktig del av skolutvecklingen men det är uppenbart att alliansföreträdarna helt missförstått vad de innebär. En formativ bedömning innebär att eleverna ska ges återkoppling som inte fokuserar på att summera vad de presterat, betyg, utan att ge dem verktyg och staka ut vägen för deras fortsatta utveckling. Vi vill istället ha fler utbildade lärare som vet vad formativ bedömning är.

Kritiken mot tidiga betyg har varit hård och bland annat Christian Lundahl docent i pedagogik dömer ut förslaget och menar att tidiga betyg har en differentierande effekt som missgynnar de svaga eleverna och till och med kan hämma lärande. Detta kommenterar Björklund i Rapport:
-aaa jag delar inte den uppfattningen.  

Vår utbildningsminister tycker sig vara bättre än forskare och lärare på att bedöma betygens effekter, knappast förtroendeingivande.

Vi står för alternativet. När alliansen vill låta marknaden styra och plocka vinster i välfärden så vill vi ha fler lärare som kan bedriva undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. När alliansen presenterar förslag som inte alls har stöd i forskningen så vill vi ge mer makt åt lärarna i skolan. Så bygger vi ett samhälle för mer kunskap och elever som når sin fulla potential.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *