(V)i bygger bort bostadsbristen

torgmöteIdag fick jag äran att hålla torgmöte i Farsta Centrum och prata om Vänsterpartiets bostadspolitik.

För Stockholm kommer valet naturligt handla om bostäder. Idag har unga människor ingen möjlighet att flytta hemifrån, inflyttade får flytta mellan svarta andrahandskontrakt och kompisars soffor. Bostadsmarknaden i Stockholm lider av Alliansen bostadspolitik som lämnar walk over till marknaden.

Vänsterpartiet stör för motsatsen. Vi har inventerat Stockholm och vi menar att vi kan bygga betydligt mer, vi föreslår 18 000 nya bostäder per år fram till 2030, detta är kring 5000 fler bostäder per år än vad alliansen föreslår. Dessutom tar vår politik ansvar från idé till spade i marken.

Det är viktigt att vi bygger billigt och klimatsmart. Genom att upplåta marken billigare, istället för att kommunen försöker sälja mark till högstbjudande kan kommunen upplåta marken via tomträtter och detta kommer drastiskt minska nyproduktionens hyra. Vi vill använda ny teknologi, bygga i trä, bygga så kallade passivhus som tar tillvara på spillvärmen för att minska uppvärmningskostnaderna.

Idag kräver Alliansen de kommunala bostadsbolagen att gå med vinst som finansierar skattesänkningar för de allra rikaste. Detta blir en form av dubbelbeskattning av hyresgäster.  Istället för att plocka ut 4,7 miljarder i vinster vill vi att bostadsbolagen ska investera i det befintliga bostadsbeståndet, att upprusta och energieffektivisera miljonprogrammen.  Överskott på hyresgästernas hyror ska gå tillbaka till hyresgästerna och inte finansiera skattesänkningar för de som redan har.

Vi vill ha billiga hyresrätter som folk har råd med, vi vill att människor ska våga sätta upp sitt namn på dörren, plantera frön i blomlådorna och få se blommorna blomma ut både en, två och tre gånger. Byggandet ska fokusera på att bygga billiga hyresrätter och ombildningarna till bostadsrätter ska stoppas.

I valet väljer vi lyxbostäder för några få eller ett hem för alla!

PISA-resultaten är tyvärr inget dåligt skämt

Idag presenteras ytterligare PISA-resultat för skolan. Det handlar om problemlösning och även här presterar Sverige under snittet i OECD och sämst bland de nordiska länderna. Det har varit vår ursäkt till andra kunskapstapp att våra elever är bättre på just problemlösning och sätta kunskaperna i sitt sammanhang. Därför blir slaget i magen hårdare när resultaten presenteras.

Jag hoppades för ett litet ögonblick att detta var ett dåligt aprilskämt men tyvärr är enda skämtet i sammanhanget Jan Björklund som utbildningsminister. Forskaren Magnus Oskarsson som är lektor på Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige menar att det är de senaste tre årens förändringar som satt press och ökat stressen i skolan. Lärare och elever blir pressade av fler prov, mer betyg och en skolinspektion när det som efterfråga av professionen är tillit, uppvärdering och ökad autonomi.  Ansvarig för dessa förändringar är just Jan Björklund och Alliansregeringen, men trots att de haft makten i snart 8 år tar de fortfarande inget ansvar.

De senaste skolutspelen går i samma linje, utan stöd i forskning skyller Anders Borg på att det är för lite räkna i skolan, Björklund vill snart ha betyg från BB och Alliansen som helhet lägger sig dikt an till Socialdemokraterna som endast pratar om mindre klasser. Detta görs samtidigt som man skriker att skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Men visa det så, våga lyssna på regeringens egen utredning om kommunaliseringen till att börja med.

Men det finns ett alternativ. Vänsterpartiet vågar ta tag i de frågor som forskare pekar ut som orsaken till den ökande segregationen, minskande likvärdigheten och de sjunkande kunskapsresultaten. Det fria skolvalet, kommunaliseringen och friskolors etablering, de stora 90-talsreformerna är misslyckade och har tillsammans skapat en skola för marknaden och inte för eleverna. En situations som denna kräver politiskt mod och inget får anses vara en helig ko. Vi måste minska segregationen av studiemotivation och andra faktorer som det fria skolvalet skapar, vi måste öka likvärdigheten och höja lärarnas status, saker som kommunaliseringen raserat. Vi måste sätta stopp för vinsterna i välfärden som på skolområdet får skolföretag att prioritera pengar i fickan istället för lärare, skolbibliotek och specialpedagogiskt stöd. (Följ länkarna för källor).

Vänsterpartiets politik får stöd av professionerna o skolan. Skolporten.se presenterar idag en webbenkät som visar att Vänsterpartiet har störst stöd bland deras läsare som är verksamma inom förskola och skola. Valet den 14 september kommer vara avgörande för svensk skolas framtid och då måste Vänsterpartiet vara med och styra.

Är det MER marknad skolan behöver?

Är det MER marknad skolan behöver? Det är i alla fall det alliansen tycks tro.

Idag presenterar vänsterpartiet Storstockholm rapporten Fler lärare istället för vinster i skolan.

Där framkommer det att de fristående skolorna har lägre lärartäthet i 22 av länets 26 kommuner. Detta resultat i kombination med den forskningsstudie som gjordes av Joachim Ramberg, doktorand i specialpedagogik på Stockholms universitet, som visar att det är åtta gånger större chans att elever i behov av särskilt stöd har tillgång till specialpedagogiska insatser i en kommunal gymnasieskola än på en fristående ger en bild av tillståndet i svensk skola.

Igår presenterade Sveriges Statsminister, utbildningsminister, näringsminister och socialminister gemensamt utspel på DN debatt.

Det stora förslaget är att betyg ska införas från årskurs fyra. I artikeln kan vi läsa: ”Betyget F, som står för underkänt, ska i mellanstadiet i stället uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven, för att markera bedömningens formativa karaktär.”
Formativ bedömning är en otroligt viktig del av skolutvecklingen men det är uppenbart att alliansföreträdarna helt missförstått vad de innebär. En formativ bedömning innebär att eleverna ska ges återkoppling som inte fokuserar på att summera vad de presterat, betyg, utan att ge dem verktyg och staka ut vägen för deras fortsatta utveckling. Vi vill istället ha fler utbildade lärare som vet vad formativ bedömning är.

Kritiken mot tidiga betyg har varit hård och bland annat Christian Lundahl docent i pedagogik dömer ut förslaget och menar att tidiga betyg har en differentierande effekt som missgynnar de svaga eleverna och till och med kan hämma lärande. Detta kommenterar Björklund i Rapport:
-aaa jag delar inte den uppfattningen.  

Vår utbildningsminister tycker sig vara bättre än forskare och lärare på att bedöma betygens effekter, knappast förtroendeingivande.

Vi står för alternativet. När alliansen vill låta marknaden styra och plocka vinster i välfärden så vill vi ha fler lärare som kan bedriva undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. När alliansen presenterar förslag som inte alls har stöd i forskningen så vill vi ge mer makt åt lärarna i skolan. Så bygger vi ett samhälle för mer kunskap och elever som når sin fulla potential.

Jag är invald till Kommunfullmäktige i Stockholms Stad och ersättare till Riksdagen. Mina viktigaste frågor är skolan, demokrati och att stoppa vinsterna i välfärden.