Ställ inte mitt föräldraskap mot kvinnors rätt till sin kropp

Jag drömmer om att bli pappa, men min möjlighet att bli förälder får aldrig ställas mot kvinnors rätt till sin egen kropp. Öppna Moderater gick på QX debatt till hårt angrepp mot personer som är emot surrogatmoderskap och menar att de inte står på ”bögarnas sida”.

På bögarna och andra barnlösas sida tycker sig alltså Öppna Moderater att de ställer sig när de vill öppna upp för surrogatmoderskap också på kommersiell grund. En utveckling som skulle äventyra kvinnors rätt till sin egen kropp än mer. Idag ser vi en utbredd handel med kvinnors kroppar och kvinnor som säljer sin reproduktiva förmåga till barnlösa. Det är ofta fattiga och utsatta kvinnor som blir surrogatmödrar. Att köpa en livmoder i 9 månader är ingen annat än människohandel och allt annat än jämlikt och rättvist.

Ofrivillig barnlöshet ska självklart försöka lösas men inte genom en politik som motverkar jämlikhet och rättvisa. Surrogatmoderskap används oftast av heterosexuella ofrivilligt barnlösa par, så ska vi hjälpa samkönade par att bli föräldrar måste politiken vara en annan. Här lyser tyvärr Moderaternas engagemang med sin frånvaro. Det politiken kan göra är bland annat att:

Ställa krav på adoptionsbyråer att samarbeta med organisationer som accepterar samkönade par som adoptivföräldrar. Även om det är tillåtet så är det svårt för samkönade par att få adoptera, genom att ställa krav på adoptionsbyråer att samarbeta med organisationer som accepterar samkönade par som adoptivföräldrar kan vi öka trycket för acceptans i världen. Detta är tyvärr något som den moderatledda regeringen undvikit att göra. Vidare när riksdagen fattade beslut om homoadoptioner 2002 var Moderaternas linje att bara tillåta så kallade närståendeadoptioner, när den ena partnern adopterar den andra partnerns barn, det ökar inte möjligheterna för homoadoptioner precis.

Öppna upp för fler vårdnadshavare än två. Genom stjärnfamiljer får samkönade par större möjlighet att bilda familj på ett sätt som passar dem men som inte innebär att en livmoder måste köpas. Jag välkomnar gärna moderaterna att vara med och driva en modernisering av familjelagstiftningen, men hittills har det intresset varit svalt.

Det finns politik att föra som ökar möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att få barn men som inte kräver surrogatmoderskap. Så kan bögar få barn utan att kvinnans rätt till sin egen kropp äventyras.

Varsel om extra val, nytt i svensk politik

Det var många som hade stora förhoppningar om Stefan Löfven som med sin bakgrund i fackföreningsrörelsen skulle få till stånd samarbeten i svensk politik. Idag aviserar han att det inte blir något extra val eftersom regeringen och alliansen är överens om hur en minoritetsregering ska få igenom sin budget samt tre frågor som det ska samtalas om. Låt oss betrakta detta lite djupare.

Efter valet var det tydligaste beskedet att svenska folket hade fått nog med högerns skattesänkningar och privatiseringar. Alliansen tappade tillsammans nästan 10 procentenheter medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ gick framåt. Sverigedemokraterna gick också framåt, en plausibel anledning till det är också en utbredd ovilja till fortsatt högerpolitik även om uttryckssättet för det är allt annat än konstruktiv.

Löfven tog valresultatet på fullaste allvar, stängde ute Vänsterpartiet från regeringen, sträckte ut en hand till alla intresserade att ta fram en budget med starkast stöd i riksdagen. Alliansens partier gav Löfven kalla handen medan Vänsterpartiet tog ansvar. Med en överenskommelse om vinster i välfärden tog S, V och Mp fram Sveriges första feministiska budget som bröt trenden och fördelade om resurser från de med förmåga till de i behov. Denna budget hade starkast stöd i riksdagen men trots det kom den inte igenom omröstningen, det politiska landskapet ritades om.

Sverigedemokraterna tog riksdagen som gisslan för att få igenom sin rasistiska politik. Genom att bryta praxis lamslog de svensk politik. Stefan Löfven försökte igen hitta överenskommelser i form eller sak men möttes av kalla handen av Alliansen var syfte var att återta makten trots en valförlust. Stefan Löfven såg ingen annan utväg än att avisera om ett utlysande av extra val. När maktspelen överskuggar politiken var det väljarnas tur att välja vilket politiskt innehåll och inte vilka formationer som ska styra verkade vara Stefan Löfvens tankeintention. En uppbruten allians och partier som gick till val på sin egen politik. Men det visade sig snarast vara ett varsel om extra val.

Fackföreningarna kan varsla om konflikt när det finns stora avgörande frågor som inte arbetsgivaren går med på. Det är fackföreningarnas vapen mot en arbetsgivare som sitter på större makt. Det verkar som att Stefan Löfven tolkat extra valet som en stridsåtgärd och aviseringen om ett utlysande som ett varsel. Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa några frågor, ser Stefan Löfven Alliansen som arbetsgivare och motpart? Och vad var det för avgörande fråga som Stefan Löfven ville lösa med detta varsel? Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på, men vi kan betrakta resultatet.

Idag presenterade regeringen och Alliansen en överenskommelse om hur omröstningarna ska gå till för att släppa fram en minoritet samt tre frågor, försvaret, pensionerna och energipolitiken där blocköverskridande samtal ska ske. Denna överenskommelse är Alliansens som främst cementerar blockpolitiken. Var det värt att ställa in konflikten för?

Jag drömde inte om ett extra val, blev chockad när regeringen aviserade det, men att denna överenskommelse skulle löst så särskilt mycket är jag inte säker på. Extra val är ingen stridsåtgärd en kan varsla om det leder bara till att politiken tappar väljarnas förtroende.

Ta tillbaka den politiska agendan från högern och rasisterna

Kristdemokraterna gör idag vad Fredrik Reinfeldt gjorde precis innan valet, att försöka skifta fokus och skapa en konfliktlinje i svensk politik som inte finns, en konflikt mellan en human migrationspolitisk och vår gemensamma välfärd. Det är en debatt som bara spelar rasisterna i händerna.

Högerns politik är ett misslyckande, deras ”arbetslinje” har lett till en arbetslöshet som är högre än 2006, deras ”ordning och reda på statens finanser” har lämnat ett stort hål med ett underskott på 87 miljarder kronor efter åtta år av skattesänkningar och välfärden hotas av en fokusering på vinst och valfrihet istället för kvalité och innehåll.

Med den politiken är det klart att det ter sig som väldigt svårt att få väljarnas förtroende för mer av samma sak. Detta insåg nog Fredrik Reinfeldt och i ett sista desperat försök i sitt ”öppna era hjärtan”-tal försökte han byta fokus. Nu går KD ut och pratar om den misslyckade integrationen, de vill med bland annat skattesänkningar (knappast förvånande) och tillfälliga uppehållstillstånd ”minska kostnaderna för asylmottagningen”. KD applåderas självklart av de rasister som kidnappat våra parlament.

Det är nu viktigt att vi inte går i fällan och låter denna teoretiskt skapade konflikt få fäste i det politiska samtalet. Jag vet hur lockande det är att motbevisa den rådande diskurs som talar om människor som flyr som volymer och kostnader men vi får inte acceptera agendan utan ta tillbaka samtalet och prata om välfärdens verkliga hot, den högerpolitik som fått råda.

Kommer ni ihåg våren 2013 då spreds den här filmen:

Det är här vi måste landa, effekterna av ett samhälle som glider isär, att den gemensamma välfärden blir utarmad och inte längre gemensam om vi säljer ut den och tar bort skatteintäkter som bekostar den. Vi kan också prata om den här mannen, Marcus Wallenberg, här försöker han förklara den höga lön som VD för SEB uppbär:

Vi måste ta tillbaka den politiska agendan, prata om skillnaderna mellan höger och vänster. Det är klart att högern inte vll prata om dessa skillnader då det inte vinner valet på det, men det gör vi, väljarna börjar inse att det är vänsterpolitik som leder till ett samhälle att lita på.

Lotta Edholm har noterat att det finns en nytt styre för skolan i Stockholm

Igår biföll kommunfullmäktige den rödgrönrosa budgeten. Den innehöll satsningar på hela Stockholm, på en stad som ska vara ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar. På utbildningsområdet presenteras en utbildningsmiljard som ska användas till att göra skolan mer jämlik. Debattblocket om skolan blev en hård kamp och jag gläds åt att Folkpartiet insett att det är en ny majoritet i stadshuset som vågar ta tag i skolans utmaningar. Jag blir omnämnd på Lotta Edholms blogg och tänkte bemöta henne nedan:

Vem bestämmer över skolan i Stockholm – S eller V? Det är rubriken på Lottas blogginlägg och jag kan konstatera att över skolan i Stockholm styr S, V, Mp och Fi i en stark majoritet där partierna har en god dialog och överlag en stor samsyn. På den andra sidan i Rådsalen sitter den forna Alliansen där Folkpartiet vällovligt pratar om satsningar till skolan men där budgeten har en del övrigt att önska. För att finansiera Folkpartiets satsningar tar de ut 400 miljoner mer från koncernen, det är olyckligt att bekosta löpande kostnader på det sättet eftersom de inte är en över tid säker finansiering, dessutom sparar Lotta 80 miljoner i administration, något som hon under 8 år som ansvarig bara låtit rinna ut ur stadens verksamhet. Vän av ordning undrar slutligen med vem Folkpartiet ska genomföra sin politik. Folkpartiet samlar 9 mandat av Kommunfullmäktiges 101 och i de övriga Allianspartierna återfinns inte alls samma satsningar på skolan.

Lotta Edholm och Folkpartiet noterar att Vänsterpartiet är emot vinstintresset och att skolan blivit en marknad med allt för många förlorare. För att bringa klarhet i Lottas inlägg så konstaterar jag att det fria skolvalet inte är en kommunal fråga utan en fråga för den nationella skolpolitiken. Det är ingen hemlighet att när föräldrarnas valfrihet står mot barnens behov av en likvärdig skola så väljer Vänsterpartiet barnens behov varje dag i veckan.

På kommunal nivå är vi överens om att det fria skolvalet just nu är svensk lag och vi är också överens om att de har stora segregerande effekter. Skolverket är tydligt, rektorerna är tydliga, skolforskningen är tydlig; skolval leder till ökad segregation och brist på likvärdighet. I talarstolen konstaterade jag att för Stockholm är även bostadssegregationen ett allvarligt hot, det betyder att vi måste göra mer än att bara sitta och vänta på en nationell begräsning av det fria skolvalet. Det är vi i den nya majoriteten beredd att göra, att motverka konsekvenserna av det fria skolvalet. Där är borgerligheten och Lotta Edholm svaret skyldig, vad är er strategi för minskad segregation? nu när det visade sig att skolvalet ökade segregationen och inte minskade den, vad har ni nu för förslag för att alla elever ska nå sin fulla potential som skollagen kräver?

Mitt uppdrag som skolpolitisk talesperson i Stockholms stadshus är igång på riktigt och jag kommer verka för att majoriteten prioriterar likvärdighet över vinst och valfrihet, jag är glad att det noterats av Lotta Edholm och P4 Stockholm.

DDR-Sverige eller bara en justerad skattesats

Idag har den nya majoriteten i Stockholms Stadshus kommit överens om en justering av kommunalskatten så att varje Stockholmare får bidra med 35 öre mer till vårt gemensamma för varje skattekrona. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

Först ut är Per Ankersjö (C), han kallar justeringen ”en Chockhöjning” och beskriver att ”Det är en återgång till DDR-Sverige”. Ta gärna fram ditt eget lönebesked och räkna själv ut hur mycket mer du kommer betala. Jag lovar dig det är chockartat hur de borgerliga företrädarna använder superlativ och pratar om smällar och hur detta slår.

Räkneexempel
Låt oss ta en gymnasieslärare som exempel.
Lön: 28 000 kr
Kommunalskatt med borgarna: 4852, 40 kr
Kommunalskatt med den nya majoriteten: 4950, 40 kr
CHOCKHÖJNINGEN: 98 kr per månad

Även Lotta Edholm (FP) har ondgjort sig över denna ”skadliga skattehöjning”. Lotta menar att majoriteten i brist på idéer höjer skatten. Det låter som att skatten försvinner i mörka hål men vad Lotta glömmer bort är att det är just skatten som finansierar vårt gemensamma i staden. Med den nya skatten får stockholm 700 miljoner mer  att kunna förbättra villkoren och kvalitén i hemtjänsten, förbättra resultaten i skolan och bygga bostäder.
Hon har även noterat att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har påverkat beslutet. Socialdemokraterna gick till val på att höja skatten med 15 öre. Men nu fick inte Socialdemokraterna egen majoritet. Det är faktiskt så att V,MP och F! är större än Socialdemokraterna och föreslagit högre skattehöjningar så det är inte konstigt att kompromissen hamnade högre.

Den 27 november ska jag vara med och klubba beslutet i kommunfullmäktige och ge Stockholmarna möjligheten att finansiera ett utvecklat Stockholm. Per Ankersjö kallar det DDR-Sverige, jag säger äntligen till en justerad skattesats som kan finansiera en bättre huvudstad.

En tankeställare inför helgen

Naturen och ekosystemen är helt fantastiska och alla delar är helt avgörande. Tag 4 minuter och se hur vargar återställde nationalparken Yellowstone. Rovdjurspolitiken angår alla.

Ny majoritet och ny politik för Stockholm

bildIdag tillträder jag officiellt som ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm stad. Ett förtroendeuppdrag jag ser fram emot att förvalta och använda för att göra Stockholm varmare, mer rättvist och hållbart.

Vänsterpartiet kommer tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ styra Stockholm i minst fyra år. Ett välbehövligt maktskifte efter att Alliansen använt staden som ett borgerligt experiment och skyltfönster i åtta långa år.  Det finns mycket att ta tag i, särskilt med bostadsbyggande, den starkt privatiserade hemtjänsten och så klart att vända resultaten i skolan.

Idag presenterar den nya majoriteten den politiska inriktningen som vi kommit överens om efter förhandlingar. Den innehåller på många områden, tack vara Vänsterpartiet, en progressiv socialistisk politik som kommer tjäna Stockholmarna väl. Överenskommelsen bygger på ett hållbart samhälle utifrån fyra viktiga perspektiv:

Ett socialt hållbart samhälle innebär att utvecklingen mot ett mer delat Stockholm ska vändas. För oss är en stad som håller samman ett grundläggande mål. Oavsett var du växer upp eller med vilka förutsättningar du börjar ditt liv ska du som stockholmare ha möjlighet att färdas väl genom livet. Då krävs en förskola som ger tid för varje barn och en jämlik skola som ger stöd till varje elev utifrån dess förutsättningar. Ett hållbart samhälle förutsätter också trygga jobb och tillgång till bostäder som alla har råd att hyra. Äldre ska kunna känna trygghet i att all omsorg drivs av ambitionen, och med förmågan, att ge en trygg ålderdom snarare än vinstintresse. Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämnt oavsett kön. Barns rättigheter ska stärkas. Social utsatthet ska bekämpas genom ökade insatser mot exempelvis hemlöshet.

 

Ett ekologiskt hållbart samhälle ger oss, och kommande generationer, förutsättningar att leva och utvecklas. Stockholm ska starta omställningen till att bli en hållbar stad genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Under kommande mandatperiod ska stads- och trafikplanering främja hållbar utveckling genom att cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energieffektivisering prioriteras. Ekologisk mat ska vara det naturliga valet i stadens verksamheter och barn ska garanteras en giftfri vardag

 

Ett ekonomiskt hållbart samhälle skapar grunden för att staden ska stå sig stark även i tider av yttre påfrestningar. Viktigast för att skapa en god ekonomi är att fler ges möjlighet till arbete istället för arbetslöshet och ibland till och med passivitet. Därför ska arbetslösa ungdomar alltid erbjudas jobb, utbildning eller praktik. Högre ambitioner för vuxen- och högskoleutbildning och bostadsbyggande är andra beståndsdelar i en politik för hållbar ekonomisk tillväxt. Fler hyresrätter och studentbostäder ska därför byggas. Staden ska hushålla med såväl skattebetalarnas pengar som ändliga naturresurser. Avknoppningar till underpriser ska inte förekomma och den ideologiskt drivna konkurrensutsättningen upphör. Den offentligt drivna verksamhetens ställning ska stärkas och investeringar prioriteras. Staden ska fortsatt ha en stark ekonomi.

 

Ett demokratiskt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering. Stockholm är en stad där människor med många olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar lever. I en tid då rasismen breder ut sig måste vi stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna. Staden ska höja ambitionsnivån för att alla, oavsett legal status, ska ges rättigheter och möjligheter som garanterar ett värdigt liv. Därför krävs att vi prioriterar sammanhållning istället för segregation, utjämnar resurser mellan de som har och inte har och att vi motverkar diskriminerande normer och strukturer på samhällets alla områden. Staden som arbetsgivare och stadens alla verksamheter ska ligga i framkant i frågor som handlar om jämställdhet och likabehandling. Vi ska arbeta för att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter bland medborgarna.

Nu kommer det bli stenhårda budgetförhandlingar men med ett starkt vänsterparti kommer vi kunna uppfylla vision om ett hållbart Stockholm.

Läs hela plattformen här

Idag röstar jag på Vänsterpartiet

Förtidsrösta På söndag är det val i Sverige. Ett demokratiskt val där alla medborgare med rösträtt får chansen att välja riktning för politiken de kommande fyra åren. Det är ett väldigt viktigt val särskilt som vår värld står inför stora utmaningar.

Jag gick med i Vänsterpartiet i april 2010. Det kändes väldigt naturligt att gå med i den politiska rörelse som alltid står upp för alla människors lika värde, solidaritet och ett rättvist samhälle som fördelar makt och resurser efter behov. Idag är jag kandidat till Riksdag och Kommunfullmäktige i Stockholms Stad för Vänsterpartiet. Jag vill passa på att tacka för förtroendet jag har fått av mina partikamrater och det engagemang som jag sett genom hela valrörelsen.

Idag utnyttjar jag möjligheten att förtidsrösta, detta för att kunna koncentrera mig på valsedelsutdelning på själva valdagen. Jag röstar på Vänsterpartiet från djupet av mitt hjärta men vill delge tre anledningar till varför jag tycker att du ska göra som jag.

Vänsterpartiet går till val på att stoppa privatiseringarna och det privata vinstintresset i välfärden. De skattepengar som vi gemensamt vill investera i skola, sjukvård och omsorg ska inte bli vinstuttag och läggas i fickan på riskkapitalister utan de ska istället blir de lärare, den personal och upprustning som välfärden behöver. Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att nio av tio väljare är kritiska mot vinster och då behövs Vänsterpartiet för att se till att vinsterna stoppas.

Genom att får en rödgrön majoritet i riksdagen har vi möjlighet att isolera SD från allt inflytande. Den växande rasismen är skrämmande och ett hot mot demokratin. Vänsterpartiet är Sverigedemokraternas absoluta motpol, det ser vi i så väl politiken som vid valstugan vid medborgarplatsen där vi valt att sätta upp regnbågsflaggor och en soptunna där väljarna kan slänga sin rasistiska propaganda direkt. Jag ogillar taktikröster men det talas väldigt mycket om taktik just nu och då menar jag att rösta på S, V eller Mp är det mest taktiska för att få en rödgrön majoritet och därigenom en isolering av rasismen i riksdagen.

Vänsterpartiet lyfter feminism och miljö. Det finns två viktiga perspektiv i politiken som aldrig får glömmas bort, det är feminismen och miljön. Det är två perspektiv som under en väldigt lång tid varit helt tongivande i Vänsterpartiet. (V)i lyfter jämställdheten mest i riksdagen. Även i EU-parlamentet har vi arbetet hårt för att föra in feminismen. Hotet mot vårt klimat och miljöförstöringen är vår största framtidsutmaning och den tar vi på allvar. Vänsterpartiet har de största investeringarna i klimatet av alla partier men vi förenar också miljöpolitiken med ett klass- och genusperspektiv och global rättvis fördelning.

Gör som jag och rösta på Vänsterpartiet den 14 september.

Lås oss alltid avstå masker, gatsten och våld men aldrig stå tysta och normalisera Nazismen

Demonstrationerna mot nazismen och Svenskarnas parti fortsätter. Idag samlades över 1000 personer på Götaplatsen i Göteborg. Statsvetare Ulf Bjereld skriver om manifestationen på sin blogg. Glädjande är att våldet lyste med sin frånvaro. Vi ska varje dag demonstrera mot fascism och nazism men vi måste avstå från våldet. Det är en farlig motståndare vi har, under de senaste 10 åren har nazister mördat 14 personer i Sverige. Men svaret kan aldrig vara mer våld. Upplopp och urartade demonstrationer spelar bara nazisterna i händerna, de vill åstadkomma kaos som sedan rapporteras i media. Lås oss alltid avstå masker, gatsten och våld men aldrig stå tysta och normalisera Nazismen.

Vi såg motsatsen under gårdagens demonstration i Malmö. En demonstration som urartade, och här faller ett stort ansvar på polisen. Jag har själv varit med på likande demonstrationer och sett polisens agerande. Taktiken som polisen använder skapar knappast känslan av att polismyndigheten faktisk är allas myndighet som har i uppdrag att värna båda sidors grundlagsskyddade rättighet att yttra sig. Att demonstrera mot rasism och nazism är en rättighet.

Lukas Moodysson beskriver utförligt sin upplevelse av händelserna i Limhamn. Jag har delvis upplevt samma sak på demonstrationen på Karlavägen. Polisen måste ändra taktik för att minska våldet och faktiskt visa att de är en myndighet för alla. Där fruktansvärda bilder vi sett, bilder som delvis bekräftas av Lukas beskrivning.

Alla lagöverträdelser måste lagföras, ett tydligt agerande måste ske mot nazister som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp, mot demonstranter som maskerar sig och tar till våld och mot poliser som går över gränsen. Polisens agerande måste kunna ifrågasättas och framkommer det brottsmisstankar mot polisen så måste de utredas. Vänsterpartiet tycker att dessa utredningar ska ske av en extern myndighet. Trovärdigheten för polisen är helt avgörande och då bör inte polisen utreda sig själv.

Nu fortsätter vi den gemensamma kampen mot rasism och nazism som samlar hela samhället, från unga människor till pensionärer, från organisationer till privatpersoner. Tillsammans kan vi stoppa våldet och fascismen.

Det fria skolvalet och det privata vinstintresset i skolan är ett problem

Idag går Svenskt Näringsliv genom Tobias Krantz och Fredric Skälstad och ”försvarar” valfriheten i skolan. Vi ska komma ihåg är att den valfrihet de egentligen vill ha kvar är företagens valfrihet att plocka ut valfri andel av skolpengen i vinst. På den andra sidan står professionerna i skolan och Vänsterpartiet som faktiskt menar att elevers utbildning är inte till salu.

Det hänvisas friskt i artikeln till Skolverket och den lilla forskning som finns kring friskolereformen, forskning som blivit kritiserad i metodval samt vars resultat inte pekar på annat än väldigt små positiva effekter på resultaten. Priset som vi betalar är en segregerad skola som har stora brister i likvärdighet och inte längre är kompensatorisk.

Skolverket håller inte med artikelförfattarna så sent som 2013 alltså året efter den rapport som hänvisas till i artikeln så skriver skolverket följande i sin Lägesbedömning 2013: ”Skolverkets bedömning är att likvärdigheten har försämrats. Skolvalsreformen har med stor sannolikhet bidragit till att skillnaderna mellan skolor har ökat.”

Det är även professionernas bild, SVT presenterade förra veckan en undersökning bland landets rektorer både i fristående och kommunala skolor. Kritiken mot skolvalet var mycket hård, två av tre rektorer anser att skolvalet måste begränsas för att en större blandning av elever skulle uppnås. De menar också att detta skulle leda till att fler elever når målen.

Det går att bryta segregationen i skolan. Genom att rita upptagningsområden kan vi bryta boendesegregationen och vi får aldrig acceptera en situation där vi har skolor som elever väljer bort, alla skolor ska vara bra skolor så alla elever får samma chans. Då måste vi begränsa skolvalet och få bort det privata vinstintresset.

Rektorerna är även här inne på Vänsterpartiets linje. 84 procent av rektorerna anser att det inte ska vara möjligt att plocka ut vinster ur skolan. Vänsterpartiet är i valet garanten för att elevernas resurser går just till elevernas utbildning och inte till fickan hos riskkapitalister.

Valet är en folkomröstning om vinster i välfärden och huruvida svensk skola ska byta riktning och återigen ta sitt kompensatoriska uppdrag på allvar. Alla elever har enligt lag rätt att nå sin fulla potential och då behöver vi en ny skolpolitik, landets rektorer är inne på samma linje som Vänsterpartiet, elevers utbildning är inte till salu.

Jag är invald till Kommunfullmäktige i Stockholms Stad och ersättare till Riksdagen. Mina viktigaste frågor är skolan, demokrati och att stoppa vinsterna i välfärden.